January 30, 2016
|
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)