January 29-30, 2021
|
Kansas State-Ahearn FH - Manhattan, KS
|
200m (Flat)