January 6, 2018
|
Kansas State-Ahearn FH - Manhattan, KS
|
200m (Flat)